Lokace: Okres: Česká Lípa, Liberecký kraj,Doba kamenná | Keltové,| Slované | Středověk Nález mincí na blíže nespecifikovaném poli, které byly vyplaveny při bouřce v roce 1751 a předány c.k. mincovnímu kabinetu ve Vídni jako dar majitele panství hraběte Františka Oldřicha Kinského. Archeolog Karel Sklenář s domnívá, že šlo o mince Keltů.
Literatura: Sklenář, K.: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870, str. 91

Doplněk:
V roce 1751 došlo po silném dešti na poli (dnes neidentifikováno ) sedláka Josefa Kessela k nálezu depotu mincí, které podle tehdejší „datace„ zařadily do slovanského období… Rovněž se našly české groše ražené za Václava II. (datace 1297)
Vzhledem k údajnému kovu ( zlato ) a znalostem tehdejších sběratelů by se teoreticky mohlo jednat i o mince Keltů,ale jisté to bohužel není.
Zdroj : sborník Bezděz č.2, ročník 1931.

Dále pro upřesnění nálezů na lokalitě Kamenický Šenov uvádím:
Nález z roku 1897 – 2ks sekeromlatů (?)

Nález z roku 1913 –1ks sekeromlatu (sekery ?) o délce 8cm, nalezený na vršku (poli) „ U věže „ místě mezi Kamenickým Šenovem a Novým Oldřichovem

1ks blíže neurčeného kamenného artefaktu z téže polohy.
Zdroj : MNEC č.36, ročník 1913

Doplnil: Marcel Rezler, externí spolupracovník VMG v České Lípě

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15