Lokace: Okres: Vyškov, Jihomoravský kraj,halštat, Keltové,Slované