Papež Kliment VI. (někdejší Karlův učitel v Paříži) svou bulou Romanus Pontifex povyšuje 30. dubna 1344 pražské biskupství na arcibiskupství.

Církev v Čechách se tak konečně osamostatňuje a Čechy se tak vymanily se závislosti na mohučské arcidiecézi. Prvním arcibiskupem se stává Arnošt z Pardubic.