Karel je poslán do Čech a získává titul markrabě moravský.

Královský majetek je z velké části zastavený a Karel s manželkou žijí v provizorních podmínkách. Musí se opět učit česky, dále mluví také německy, francouzsky, lombardsky (italsky), toskánsky a latinsky.
Karel se nechal přesvědčit pádnými argumenty českých pánů, kteří si návrat Karla nechali posvětit i od Jana pobývajícího v Parmě. Šlechtici se kterými se Karel IV. sešel považovali stav Českého království za neutěšený a nebyli spokojeni s dlouhodobou nepřítomností krále Jana.
Do českého království vstoupil Karel v říjnu 1333. Jeho první zastávkou byl Zbraslavský klášter, kde již plné tři roky odpočívala jeho matka Eliška.