Dne 2. března 1458 byl českým sněmem zvolen na Staroměstské radnici Jiří z Poděbrad králem.

Důvodem Jiříkovy volby českým králem byla skutečnost, že si česká kališnická šlechta přála zachovat dosud platné výdobytky husitské revoluce. Vládl od roku 1458 až do smrti roku 1471. Stal se jediným českým panovníkem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty.