Vestfálský mír byl podepsán 24. října 1648 a ukončil třicetiletou válku.

Vestfálský mír, uzavřený 24. října 1648, byl soubor dvou smluv, Münsterské a Osnabrücké, ukončující třicetiletou a Osmdesátiletou válku, které byly uzavřeny Svatou říší římskou (císař Ferdinand III. a další německá knížata), Španělskem, Francií (Ludvík XIV. a kardinál Jules Mazarin), zástupci Republiky spojených nizozemských provincií a Švédskem.
Jednání o ukončení bojů byly započaty v prosinci 1644 ve vestfálských městech Münster a Osnabrück. Jejich vyvrcholením bylo setkání francouzských a švédských poselstev 24. října v odpoledních hodinách. Zde došlo ke slavnostnímu přečtení, podpisu a zpečetění mírové smlouvy. Po setmění se rozhlaholily všechny zvony, zaznělo troubení pozounů a víření kotlů, zahřměly salvy ze 70 děl a byl vypálen slavnostní ohňostroj.
Otázka českých zemí byla řešena druhým paragrafem pátého článku osnabücké smlouvy, která definovala uspořádání poměrů ve střední Evropě podle stavu k 1. 1. 1624.