Název je podle Jevišovice-Starý zámek na jihozápadní Moravě. Jevišovická kultura trvala nejspíše mezi lety 3 000 - 2 700 před Kr. a zanikla pravděpodobně po nástupu nového lidu se zvoncovými poháry.

Lidé jevišovické kultury staví výšinná sídliště, plošně menší, přírodou dobře chráněná, ale bez jednoznačných dokladů opevnění; nížinné zemědělské osady jsou prakticky neznámé.
Na sídlištích je doloženo rolnictví i chov dobytka (už i koně), ale i častější lov, tkalcovství, kamenné štípané i broušené nástroje, parohové výrobky.
Mezi keramickými nálezy nacházíme silně abstraktní plastiky, zejména antropomorfní idoly s půlměsícovitou či rohatou hlavou podobnou jakoucha džbánků (u obou se uvažuje o kultu Měsíce či býka).
Kov se objeví jen ojediněle - pouze měděný depot.

Související články