Národní muzeum v Praze vystavilo lebku ženy, která žila před více než 45 tisíci lety.

Lebka byla nalezena v několika fragmentech. Rekonstrukci pak udělal známý paleoantropolog Emanuel Vlček, který její stáří odhadoval na více než 30 tisíc let. Na základě nových poznatků se dospělo k tomu, že nález je starší 45 000 let. Genetická linie, kterou žena zastupovala, v průběhu času vymizela.
Protože byla lebka objevena v přírodní památce Zlatý kůň v komplexu Koněpruských jeskyní, o její majitelce se hovoří jako o ženě ze Zlatého koně.

novinky.cz: Tajemství ženy od Zlatého koně
Zdroj: Národní muzeum