Studium literatury, stop na originálních artefaktech a první výsledky praktických pokusů

Článek se zamýšlí nad možnostmi vrtání kamenných nástrojů pomocí dutého vrtáku v neolitu a eneolitu střední Evropy. Vychází jednak z rešerše literatury, jednak z proměření a detailního pozorování pracovních stop na originálních artefaktech. V části věnované teoretické přípravě je na základě zjištěných údajů zpochybněna představa o vrtání bezovou tyčkou, jež je podsýpána vlhkým křemenným pískem a roztáčena pomocí luku. Počáteční zkoušky se zdají podporovat teoretické předpoklady, bude v nich však zapotřebí pokračovat. Při zkouškách je kladen důraz na to, aby vrtací aparát i vlastní vrták bylo možno vyrobit za pomoci dobově odpovídajících nástrojů a technologií.

vrtani 1w1

Provrtaná „motyka“ ze spilitového tufu s poškozeným vývrtkem z pokusu č. 2.

Robert TRNKA: Vrtání kamene dutým vrtákem v pravěku, Živá archeologie – REA 18/2016, celý text naleznete na academia.edu

Související články