Rudolf II. Římskoněmecký císař se narodil *18.7.1552 ve Vídni a zemřel 20.1.1612 v Praze. Rudolf II. byl v letech 1576-1612 římskoněmecký císař, český král 1576-1611 a uherský král v letech 1576-1608.

Rudolf II. byl král z dynastie Habsburků, syn císaře Maxmiliána II. a Marie Španělské, bratr mj. Matyáše I. V letech 1563-71 byl vychováván ve Španělsku, v září 1572 byl korunován svatoštěpánskou korunou v Prešpurku. Dne 22.9.1575 byl Rudolf II. po oficiálním přijetí na český trůn korunován v chrámu sv. Víta v Praze a v říjnu 1575 zvolen římskoněmeckým králem (1.11.1575) a po smrti otce se 12.10.1576 ujal vlády. Praha se za vlády Rudolfa II. stala jednou z nejvýznamějším světových metropolí - pobývali zde např. H. von Aachen B. Spranger, Tycho de Brahe, J. Kepler, E. Kelley, J. Jesenský, G. Bruno a další osobnosti.