Pohřebiště únětické kultury

 

Při výzkumu v roce 2023 byl objeven mimořádný hrobový nález - pohřeb tří jedinců v jedné hrobové jámě - doba bronzová - únětická kultura, přibližně okolo roku 2000 př. n. l. Pohřbeni byli 2 dospělí a jedno dítě cca ve věku 2-4 let. V komoře dále bylo 10 keramických nádob (převážně drobnější misky a nádoby s uchem), měděná spona, drátěný kroužek a spirálka. Jeden z pohřbených měl v srdci kamennou šipku.
Zdroj: www.uapp.cz ext link 15

Lokace: Vyškov ext link 15, Okres: Vyškov, Jihomoravský kraj
Období: eneolit, doba bronzová, doba železná - Keltové,doba římská