Keltoi 1994-2017
  • Pravěk

0623-658 Sámova říše

V letech 623/624-658/659 se na našem území vytvořila tzv. Sámova říše.

V úspěšném odboji proti Avarům se zrodil svaz slovanských kmenů nazvaný podle franského kupce Sáma, Sámova říše. Na počátku bojů s Avary přišel ke Slovanům ze západní Franské říše se svojí družinou kupec Sámo, který byl Slovanům tak nápomocen, že byl zvolen za krále. Po sporech s Franky došlo k otevřenému střetnutí s  králem východní části říše, Austrasie, Dagobertem I. a jeho spojenci Alamany a Langobardy. Dagobert byl u Wogastisburgu poražen v roce 631/632. K Sámovi se přidal srbský vládce Dervan, do té doby podřízený Franské říši. Z následné výpravy, která byla chystána proti Slovanům sešlo, neboť se Sasové zavázali, že za prominutí poplatků budou chránit hranice říše proti vpádům Slovanů. Po Sámově smrti  (658/659) zprávy o říši mizí.
Sámova říše se pravděpodobně rozkládala na území širšího středního Podunají mezi Avarskou říší v Karpatské kotlině, územím korutanských Slovanů, východní částí Říše franské (Austrasií) a územím Srbů v Posálí či Polabí.

Samova rise mapa

 

Tagy: Sámova říše

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo