Keltoi 1994-2017
  • Pravěk

0874 Forchheimský mír

Roku 874 uzavřel Svatopluk s východofranským panovníkem Ludvíkem Němcem tzv. forchheimský mír.

Mír byl uzavřen v bavorském Forchheimu po jednání velkomaravského poselstva vedeného knězem Janem z Benátek s Ludvíkem Němcem. Tímto aktem se Svatopluk zavázal odvádět každý rok východofranské říši poplatek, formálně uznávat její svrchovanost a měl zajištěn zcela volný prostor pro vlastní mocenskou expanzi.

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo