REGIONÁLNÍ MUZEUM K. A. POLÁNKA V ŽATCI si Vám dovoluje oznámit, že právě vyšla kniha archeologa P. Holodňáka Labyrintem žateckého pravěku.

Kniha archeologa P. Holodňáka LABYRINTEM žateckého pravěku bude slavnostně uvedena do prodeje při autogramiádě, která se uskuteční

V NEDĚLI 10. PROSINCE OD 14.00 hodin

v hlavní budově žateckého muzea v Husově ul. 678Vázaná, cca 480 stran, více než 260 ilustrací v textu, 16 str. barevná příloha, cena: 295,- Kč, v roce 2006 vydalo nakladatelství "albis international" Ústí nad Labem, ISBN 80-86971-02-3

Populárně pojatá encyklopedie pravěku Žatecka obsahuje příběhy o objevech na katastru města Žatce a archeologické nálezy z dalších více než osmdesáti obcí regionu abecedně řazených. Dále zde najdete chronologický přehled archeologických kultur a období zastoupených ve středním Poohří a galerii badatelů, kteří se zasloužili o poznávání nejstarší minulosti této oblasti. Závěrečné kapitoly shrnují dvacet archeologických NEJ... Žatecka i rozsáhlý přehled citací literatury o zdejších nálezech.

Bibliografie některých publikací z archeologické činnosti muzea v Žatci:

K. Motyková - P. Holodňák: Polykulturní sídliště u obce Straky na Nymbursku s nálezem žernovu tzv. řeckého typu. Archeologie ve středních Čechách 9, 2005, str. 321 - 328.

P. Holodňák - M. Mag: Vývoj mlecích zařízení a provenience surovin drtidel a žernovů v Soběsukách (okr. Chomutov, SZ Čechy). Mikrosonda do ekonomiky jednoho sídliště. Památky archeologické XC/1999, str. 398 - 441.

P. Holodňák - J. Rulf - V. Salač: Některé otázky keramických struktur na lokalitě Soběsuky. Sborník in memoriam Jan Rulf - Památky archeologické/Supplementum 13, Praha 2000, str. 96 -109.

P. Holodňák: Hrob kultury se šňůrovou keramikou s kruhovým obvodovým příkopem z Chudeřína, okr. Louny. Sborník Miroslavu Buchvaldkovi. Most 2000, str 87 - 92.