Diplomová práce Charakteristika surovin použitých pro výrobu laténských brousků na Moravě, 2010, Masarykova univerzita

Cílem předložené práce je petrografická charakteristika surovin pro výrobu brousků na Moravě. S pomocí mikroskopického, CL a EMS studia bylo zjištěno, že 95% brousků je vyrobeno z různých variet křemenných pískovců. V práci je podána jejich detailní charakteristika.
Práce se rovněž částečně zabývá technologii jejich těžby a zpracování a proveniencí surovin.