Keltové a Obří hrad - otázka velmi diskutovaná, možností a hypotéz ještě více. Autor, archeolog, Národní muzeum, se snaží na otázky odpovědět.

Archeolog Národního muzea shrnuje výsledky posledních výzkumů v lokalitě Obří hrad a popisuje život Keltů na Šumavě a okolí.

Vydavatel: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava Národní muzeum