Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice Editoři řady: Jiráň, Luboš – Venclová, Natalie.
Dosud nejrozsáhlejší osmidílné kompendium českého pravěku shrnuje současné vědomosti, podává přehled pramenů, kladených otázek i názorů na interpretaci získaných dat.

Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice Předvádí, na co lze navázat, které přístupy se jeví jako perspektivní a do kterých oblastí by měly směřovat nové badatelské projekty a projekty památkové péče. Úvodní svazek seznamuje s teorií a metodou archeologie, přírodním kontextem pravěkých kultur, antropologií pravěkých populací a také s hospodařením s archeologickým dědictvím. Svazky 2-8 se věnují systematickému výkladu jednotlivých období pravěku. Mají formálně shodnou strukturu, ale teoretická východiska, metodologické přístupy a důraz na jednotlivá témata se liší podle pojetí jednotlivých editorů a autorských týmů.

Nakladatel Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Rok vydání 2007-2008

Doporučená cena: při odběru kompletní řady 2790,- Kč.

Svazek 1: Kuna, Martin (ed.) et al.:
Pravěký svět a jeho poznání. Archeologie pravěkých Čech 1. Praha:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2007, 163 s. s obr., česky.
ISBN: 978-80-86124-75-9

Svazek 2: Vencl, Slavomil (ed.) – Fridrich, Jan:
Paleolit a mezolit. Archeologie pravěkých Čech 2. Praha:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2007, 164 s. s obr., česky.
ISBN: 978-80-86124-76-6

Svazek 3: Pavlů, Ivan (ed.) – Zápotocká, Marie:
Neolit. Archeologie pravěkých Čech 3.
Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2007, 118 s. s obr., česky.
ISBN: 978-80-86124-71-1

Svazek 4: Neustupný, Evžen (ed.) et al.:
Eneolit. Archeologie pravěkých Čech 4.
Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2008, 185 s., s obr., česky.
ISBN: 978-80-86124-77-3

Svazek 5: Jiráň, Luboš (ed.) et al.:
Doba bronzová. Archeologie pravěkých Čech 5.
Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2008, 265 s., s obr., česky.
ISBN: 978-80-86124-78-0

Svazek 6: Venclová, Natalie (ed.) et al.:
Doba halštatská. Archeologie pravěkých Čech 6.
Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2008, 173 s. s obr., česky.
ISBN: 978-80-86124-79-7

Svazek 7: Venclová, Natalie (ed.) et al.:
Doba laténská. Archeologie pravěkých Čech 7.
Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2008, 164 s. s obr., česky.
ISBN: 978-80-86124-80-3

Svazek 8: Salač, Vladimír (ed.) et al.:
Doba římská a stěhování národů. Archeologie pravěkých Čech 8.
Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2008, 214 s. s obr., česky
ISBN: 978-80-86124-81-0