Roku 1955 byl v jednom z kostrových hrobů nalezen pseudoantropomorfní mečík.

Tato vzácná zbraň byla vyrobena ve 3. století v Karpatské kotlině, možná na Moravě.

Kšely mečík

Kšely - Velitelský mečík, délka 35 – 50 cm, LT B

Související články

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15