Lokace: Okres: Litoměřice, Ústecký kraj

Libochovice v laténu patří mezi významná naleziště - 9 lokalit s laténskými nálezy:

3.06.4 Libochovice - metalurgická dílna

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15