Malou stříbrnou keltskou minci objevil v roce 2016 Milan Bartoníček v Markvarticích. Nález je mimořádný z několika důvodů.

Jedná se o vzácný typ keltské mince vyšší nominální hodnoty, nazývané kvinár, která nebyla ražena v Čechách, nýbrž ve vzdálené Galii, tedy na území dnešní Francie. Podle určení specialisty na keltské a antické mince, ji dal razit ve druhé polovině 1. století př. Kr. jeden z galských vládců, je ze stříbra o váze 1,7 gramu a je na ní nápis TOGIRIX, což bylo jméno vládce keltského kmene Lingonů. Na minci je i jeho obličej z profilu. Kromě samotné mince je neméně významné i místo nálezu na okraji obce Markvartice, tedy v hornaté oblasti severu Čech, odkud ze širokého okolí žádný podobný nález neznáme. Krajina v té době ale liduprázdná nebyla. Záhadou ovšem zůstává, kdo v krajině mezi Děčínem, Českou Lípou a Libercem v té době vlastně žil – Keltové, nebo Germáni? Kdyby se podařilo v místě objevu zjistit další archeologické artefakty – například zlomky keramiky, nebo jiné předměty, mohl by osamocený nález mince nabýt ještě mnohem zajímavějších souvislostí.

Zdroj: tyden.cz

Togirix

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15