Nález bronzového kotle z duchcovského Velkého vřídla u Lahoště nalezeného v roce 1882 lze považovat za votivní dar.

Kotel obsahoval cca dva tisíce předmětů (odhady se různí, neboť část nálezu byla rozchvácena) - spony, náramky (3. st. př. n. l.).
Při rekonstrukci léčivého, 25-38 st. C teplého pramene v roce 1882 byl v hloubce 6 m ve skalní trhlině ve stěně vřídla pod nánosem bahna naalezen překocený kotel z bronzového plechu. Obsah tvořilo asi 1000 spon, 650 náramků, 100 prstenů. Spony byly téměř stejné, připomínající zavírací špendlík dlouhý 3,5-6,5 cm. Dnes je tento typo pojmenován termínem duchcovská spona. Náramky byly vyrobeny z jednoduchého nebo kličkovitě vinutého drátu, z plechu nebo bronzové tyčinky, často různě profilované a zdobené. Prsteny byly jednoduché, většinou z drátu, méně ze zesíleného pásku.
Kotel měl v průměru půl metru, byl vyroben z tenkého, vyklepaného bronzového plechu. Byl asi o sto let starší než v něm uložené šperky a byl již poškozený.
Soubor představuje mimořádnou akumulaci bohatství, do vody byl vhozen v období 370-320 l. př. n. l. Muselo se jednat o votivní důvody vhození do pramene - nadpřirozená moc nebo božstvo měly zabezpečit pro velkou skupinu lidí ochranu zdraví a léčitelské síly. Je také pravděpodobné, že dar vyjadřoval zájem podstatně četnějšího obyvatelstva nejméně z oblasti české kotliny. Předměty měli na sobě stopy různého stupně opotřebení.

Fotogalerie

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15