Jeden ze čtyř hlavních keltských svátků je slaven kolem 1. února.

Nazýván také svátkem jehňat nebo ovčího mléka. Slaven byl kolem 31. ledna, 1. února a ve starém Irsku je spojován se svátkem sv. Brigity. Tato světice, druidka - drusada, byla také patronkou ovčího chovu. Zároveň byla symbolem blížícího se jara, prodlužování dnů a krácení nocí. Imbolc je možné také brát jako předzvěst pozdějšího svátku Hromnic.

Brigita, Brighid má trojí poslání: léčí a uzdravuje a je patronkou kovářství a poesie. Nadaní lidé ji oslavují jako učitelku a paní inspirace a věštectví.
Imbolc měl také své předpisy ohledně umývání rukou, nohou a hlavy, což znamenalo rituální očistu.

Výslovnost [immolk]