Význam koně v duchovní sféře života keltské společnosti, především ve světě náboženských představ.

Je možno spatřovat v četných nálezech koňských vyobrazení a plastik i v častém výskytu motivu koně na mincovních obrazech, kde je zobrazován společně s jinými posvátnými symboly (kolo s paprsky - symbol boha Taranise nebo slunečního kotouče). Kůň byl atributem bohyně Epony, symbolem slunce, kůň ve skoku byl považován také za symbol běžícího života.