Úroveň vzdělanosti Keltů byla poměrně vysoká, ale vlastní písmo zřejmě neměli, své učení si předávali ústně.

Využívali však písmo z řecké alfabety, latinky nebo etruské abecedy. Dokladem jsou nápisy na mincích, graffiti na nádobách. Nepřímým důkazem jsou nálezy schránek na pečetidla (Staré Hradisko), rámečky voskových psacích tabulek o rozměrech 80 x 160 mm a stily (kovové či kostěné pisátko) (Stradonice, Markvartice).

105 1w