Nadzemní domy jsou pokládány za kůlny, přístřešky, skladovací prostory a jiné hospodářské příslušenství.

Čtyř- až šestikůlové čtvercové až obdélníkové půdorysy s konstrukcí z relativně mohutných kůlů jsou zřejmě nadzemní sýpky a seníky.

0107 14w k0058w