Castellum jsou drobnější výšinné lokality.

- Často v nápadných ostrožných polohách
- Rozloha v rámci několika málo hektarů
- Opevněna hradbou s kamenným lícem
- Jejich účel zatím není rozpoznám
- Na Zvíkově doložena řemeslná výroba
Např.: Zvíkov, Obří hrad, Týnec n. Labem