Waldalgesheimský styl - výzdoba výrobků podle knížecího pohřbu pod mohylou ve Waldalgesheimu (Německo).

Jedná se o projev druhé fáze keltského umění od 2. pol. 4. st. př. n. l.

Waldalgesheimský styl

Příklady výzdoby ve waldalgesheimském stylu: 1,2- náramky z knížecího pohřbu ve Waldalgesheimu, 3 - výzdoba pochvy meče z Moscana di Fabriano, 4 - výzdoba objímky jilce pseudoantropomorfního meče z Křenovic (1-3 podle H.-E. Joachima)

Nálezy:

Křenovice - Waldalgesheimský styl

Křenovice