Řemesla, obchod

Zázračný materiál?
Kov - pro Vás zcela běžný, ale pro nás vzácnost. Víte Vy vůbec kolik umu, energie, času a trpělivosti je zapotřebí k výrobě jedné bronzové spony nebo jednoho železného meče? A jaké kovy používáme? Tak především je to bronz a železo, v omezené míře stříbro a zlato. Ze železa vyrábíme např. meče, nože, sekery, hroty kopí, nůžky, kosy, kovářské nářadí - kleště, nýty, pilníky, sekáče, kovadlinky a mnoho dalších výrobků. Neméně důležitou roli hrál i bronz. Jeho zpracování je poněkud jednodušší než u železa, protože ho dokážeme odlévat. Proto je také rozšířenější v oblasti šperků a ozdob, které jsou velmi členité a my jsme na jejich vzhled velmi nároční. Jeho povrchovou úpravu provádíme za pomoci rydel, razidel a pilníků. Ještě hezčí vzhled získáme kombinací s jinými materiály, nejen železa se zlatem, bronzu se železem (např. rukojeť meče je z bronzu a čepel je ze železa), ale i s jantarem, korálem, drahokamy a polodrahokamy, sklem a dalšími. Ti, kteří se specializují na tuto výrobu (např. kováři, kovolitci, kovotepci), se těší naší velké úctě a věnují se převážně této činnosti.
Kde spíme?
V naší době máme úplně jiný vztah k přírodě - jsme na ni velmi závislí. Proto neuvidíte velká sídliště a velká města jaké znáte vy, ale menší osady, případně vesnice nebo hradiště. Les, který se rozprostírá skoro všude nám skýtá nejen dřevo na topení, ale i na stavbu domů, výrobu dřevěného uhlí a také je to částečně zdroj naší obživy - možnosti lovu a sběru plodin. Naše domy stavíme v blízkosti řek a právě lesů. V okolí se také rozkládají naše pole a pastviny. Základním typem našich domů je přízemní dřevěný dům různých konstrukcí. Jak se tedy staví? První typ obydlí je takzvaná polozemnice. Do země je vykopána čtyřúhelníková jáma s kolmými stěnami a rovným dnem, do kterého jsou zapuštěny kůly nosné konstrukce. Střechu tvoří slaměné došky nebo rákosí. Stěny jsou hrázděné, roubené nebo proutěné s mazanicí (omazané hlínou směsí jílu a slámy). Kouř z ohniště nebo pícky vycházel otvorem ve střeše. Vstup je velmi jednoduchý, někdy po schůdkách nebo po žebříku. Druhý typ je nadzemní. Vybavení domu je prosté - lůžko, různé kolíky, např. pro sušení oděvů, obuvi a také na odkládání nádob. Součástí domu je také jakási zásobárna jídla, kde máme uloženy zásoby potravy, např. sušené maso, obilí, různé rostliny, nádoby, nástroje a nářadí, apod.
Domy jsou většinou rozděleny na dva druhy - obytné a výrobní. Co děláme v obytném domě je vám jasné, v domech výrobních máme svoje dílny - keramickou, kovářskou, šperkařskou, tkalcovskou atd. Také máme nadzemní domy - sýpky na uskladnění obilí a dalších plodin.
Můžete také najít i vyhloubené studny.
Naše osady většího významu a také velikosti mají i svá opevnění proti nájezdům nepřátel.
Víte čím si svítíme? My bohužel ještě neznáme elektrický proud, ale známe rostlinný olej a ten dáváme do lampiček a tím si svítíme.
Obchodování
Jste překvapeni? Jistě není důvod, obchod vzkvétá v každé době. My upřednostňujeme obchod výměnný na základě oboustranné výhodnosti. Dám vám příklad - já vyrobím nádobu a směním ji za obilí nebo za hrot kopí. Tento jednoduchý příklad vám jistě stačí k pochopení celého našeho obchodního systému. Naši sousedi - Římané mají zájem o naše výrobky nebo o naše suroviny, proto k nám jezdí po obchodních stezkách "podnikatelé" - obchodníci, kteří se zabývají jenom obchodem. Celé naše území je protkáno těmito stezkami a je výhodné mít sídlo na křižovatce těchto cest. Jako příklad Vám uvedu, že v místech, kde je dnes soutok Jizery a Klenice, se nachází křižovatka nesoucí jméno Lugnunum. Dokonce Vaším územím vede i tzv. Jantarová stezka. Ta je pojmenována podle zboží, které se po ní velmi často převáželo, protože jantar byl v Římě dost ceněn (a nejen v Římě). K určení hodnoty zboží používáme už váhy i se závažími.
S čím se vlastně nejvíce obchoduje?
Pro římské obchodníky je atraktivní náš dobytek, koně, kožešiny, kůže, obilí a také otroci. Nejvíce ceněný je jantar a budete se asi divit, ale i mýdlo. To se vyrábělo jako vedlejší produkt při zpracovávání vlny - praním v teplé vodě se uvolňoval tuk (lanolín), který se právě používal jako mýdlo. Z Říma nám obchodníci vozili zbraně, pěknou keramiku, šperky a sklo.
Dopravní prostředky
Asi to nebude žádné překvapení, když vám řeknu, že nejvíce chodíme pešky. K rychlejšímu přesunu používáme naše skvělé koně a také vozy, zapřažené za tažná zvířata. Tyto vozy jsou lehké konstrukce se čtyřmi koly a hnací jednotkou jsou většinou dobytčata. Vozy se nepoužívají jen k přesunu, ale i ke kultovním a slavnostním příležitostem nebo i při pohřbech. Dalším dopravním prostředkem je loď, vaší řečí zvaná monoxylon. Jedná se o loď vydlabanou z jednoho kusu dřeva.