Série vulkanických výbuchů v Itálii a v oblasti Kavkazu údajně zdecimovala před 40 000 lety většinu nepočetných tlup neandertálců v Evropě a Asii.

Neandertálci byli fyzicky nejen zdatnější, než moderní typ člověka, ale jejich duševní schopnosti podle posledních výzkumů nijak nezaostávali za našimi přímými předky. Vědce proto o to více trápila otázka, jak je možné, že vymizeli.

S novou kontroverzní teorií přišli autoři studie v říjnovém vydání časopisu Current Anthropology.: série vulkanických výbuchů v Itálii a v oblasti Kavkazu zdecimovala před 40 000 lety většinu nepočetných tlup neandertálců v Evropě a Asii. Druh se dostal na samý pokraj vyhubení, z něhož neunikl.

Nová studie je založena na analýze vzorků pylů a popela z daného období, které byly odebrány v Rusku v jeskyni Mezmajskava. Obsah vulkanického popela v kritickém čase převýšil výskyt pylu. Regionální přírodní katastrofa mohla mít tak mohla ovlivnit klima a následně vegetaci a s ní související potravní řetězec.

Analyzovaly jsme všechny vrstvy a srovnávali obsah vulkanického popela. A na popel nejbohatší vrstva koresponduje s uvažovanou sérií erupcí, kdy se ve vrstvě nevyskytuje stromový pyl a jen velmi málo pylu z jiných rostlin. Je to taková sterilní vrstva, uvedla pro NG členka výzkumného týmu Naomi Cleghornová.

Takový úbytek rostlin by okamžitě zdecimoval býložravé živočichy, což by ovlivnilo i neandertálce. Myšlenka vyhynutí neandertálců následků přírodní katastrofy byla v literatuře zmiňována, ale my jsme pátrali po konkrétním mechanismu, jak k tomu mohlo dojít, dodává Cleghornová, která působí jako antropoložka na University of Texas v Arlingtonu.

Pokud by i další důkazy z dalších míst potvrdily tuto teorii vyvstal by před námi pomalé zkázy druhu, která se namnoze podobá scénářům po jaderné válce, kdy obyvatelé zpustošené krajiny postupně vymírají kvůli zimě a nedostatku potravin.

Zdroj: National Geographic