Lokace: Vlachovo Březí, okres Prachatice, Jihočeský kraj
Období: mezolit, doba železná - halštat, doba železná - latén - Keltové,

Při výzkumu na obchvatu v letech 2022-3 byly nalezeny:
- ojedinělý nález kamenné štípané industrie z mezolitu
- pozůstatky osídlení z pozdní doby halštatské až časné doby laténské a dále pravděpodobně z pozdní doby laténské. O nálezech z doby laténské více na www.keltove.cz ext link 15

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15