Lokace: Okres: Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
Období: Keltové

Literatura:
Jan Filip, Keltové ve střední Evropě, Praha 1956, str. 335
Jan Tomský, Nález bronzů v Bohdašíně, AR II - 1950, str. 224 – 226