Vladislav II. Jagellonský 27. 5. 1471 byl zvolen českým králem.

V souladu s vůlí Jiřího z Poděbrad a závěry zemského sněmu z 5. června 1469 byl 27. května 1471 v Kutné Hoře českým králem zvolen  patnáctiletý polský princ Vladislav, syn krále Kazimíra, z katolické dynastie Jagellonců. Tuto volbu uznávala jen husitská část Českého království. Druhým králem, ke kterému se hlásila část zemí Koruny české, byl Matyáš Korvín.