Roku 1014 proti nim vystoupil kníže Oldřich. Vršovci hledali spojence zejména u Piastovců v Polsku.