Po dvoudenním obléhání hradu Libice nad Cidlinou byli 28. září 995 vyvraždění Slavníkovci Boleslavem II.

Přežili pouze tři Slavníkovci, kteří nebyli přítomni: Vojtěch a jeho bratři Soběslav a Radim.
Co bylo příčinou tohoto konfliktu není úplně jasné. Faktem je, že v pátek 27. září 995 se před hradem Libice nad Cidlinou objevili bojovníci přemyslovské družiny a následující den hrad padl. Ćtyři přítomní Slavníkovi synové byli lstí vylákáni a nemilosrdně zabiti, hrad byl vyloupen, vypálen a zbývající obyvatelé vyvražděni.
Soběslav v té době pomáhal římskoněmeckému panovníkovi Otovi III. v boji proti kmeni Bodrců a padl v roce 1004 v Praze při ústupových bojích.
Nejvýznamnějším členem rodu se stal sv. Vojtěch.
Prvním arcibiskupem v Hnězdně se stal Vojtěchův bratr Radim, řeholním jménem Gaudencius.