Jmenuje se podle hrazeného sídliště u Lengyelu v jižním Maďarsku a na našem území byla mezi roky cca 4 800 až 4 200 před Kr.

Pro vývoj v Česku je významný tím, že přináší první eneolitickou kulturu do pozdně neolitického prostředí našich zemí. Utvářel se v Karpatské kotlině. Obecně jej charakterizuje usedlá zemědělská obživa, hroby spíše kostrové (ve skrčené poloze) s prostou výbavou, objevují se první měděné předměty - korálky z drátu. Pro keramiku je typická malba povrchu po vypálení nádob a početná, zejména antropomorfní plastika.