Villa Nova Uhřínov - středisko  experimentální archeologie a regionálních dějin vás zve na seminář Prezentace a rekonstrukce archeologických objektů.

Vážení přátelé.

    Dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na semináři věnovaném experimentální archeologii, prezentaci a interpretaci archeologických nálezů a vztahu archeologie a veřejnosti  - „Prezentace a rekonstrukce archeologických objektů“.
Seminář je spolupořádaný Českou archeologickou společností.    
Na základě zkušeností z minulých ročníku byl poněkud pozměněn název semináře tak, aby vystihoval projednávaná témata.  Věříme, že atmosféra zůstane stejná. Opět jsou vítány příspěvky věnované otázce budování archeologických muzei v přírodě, experimenty a jejich výsledky, informace z dění v této oblasti i připravované projekty.

    Tematické okruhy:
-    Archeologické experimenty
-    Problematika muzeí v přírodě
-    Vědecké rekonstrukce archeologických objektů
-    Prezentace a popularizace oboru
-    Zprávy z činnosti organizací
-    Zkušenosti ze zahraničních pracovišť
-    Metodické příspěvky
-    Praktické ukázky (workshop)

Ze semináře bude opět vydán sborníček příspěvků.
 
Seminář se uskuteční v prostorách „Chaty Na potoce“ v Deštném v Orlických horách ve dnech 15. až 17. listopadu 2013. Účastnický poplatek 1400,- zahrnuje v sobě ubytování, stravu, organizační poplatek, sborníček ..... . Pro studenty je připravena možnost ubytování na naší základně v Uhřínově pod Děštnou, případě alternativa přímo v Deštném v Orlických horách a tedy snížený účastnický poplatek ve výši 600,-Kč.

Těšíme se na Vaši účast
                                                                   
B. Dragoun         

„Prezentace a rekonstrukce archeologických objektů“
15. -17. listopadu 2013
Deštné v Orlických horách


Program:

pátek 15. listopadu

13:30 – zahájení semináře
14:30 – 19:00 - I. blok referátů
19:00 – večeře
20:00 - 22:00 – II. blok referátů


sobota 16. listopadu

08:30 – 14:00 – III.
15:00 – 19:00 – IV. Blok referátů
19:00 – večeře
20:00 -  22:00 – V. blok referátů

neděle 18. listopadu

8:30 – 12:00 – VI. blok referátů
12:00 -  oběd
13:00 – zakončení semináře
 

Přihláška na seminář "„Prezentace a rekonstrukce archeologických objektů“.  "
 v Deštném v O.h. ve dnech 15. 11. až 17. 11. 2013

Jméno a příjmení

…………………………………………………………………………………………………………………………

Instituce / kontaktní adres
…………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………email…………………….……………………………
    

Tuto přihlášku považuji za *    závaznou
                předběžnou
                nezávaznou    

Podpis       ……………………………………..
* zakroužkujte variantu podle svého rozhodnutí, všichni přihlášení budou dostávat další informace


Název či téma mého (našeho) vystoupení na semináři (je možná i pasívní účast)
Pasivní účast
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předpokládaná délka referátu …………………………..      

Vyplněné přihlášky posílejte do 10. listopadu nejlépe e-mailem na adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně předejte osobně či zašlete poštou pořadatelům