Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 44 výsledků.

  Soběsuky - germánská spona

  ... dřevěnou konstrukcí. Vedle lebky (původně v drdolu) byla umístěna vlasová jehlice s košíčkovou hlavicí z jemného drátku. Šaty na obou ramenech spínaly honosné stříbrné štítkové spony plátované zlatým plechem ...

  Lahošť - nález kotle

  ... rozchvácena) - spony, náramky (3. st. př. n. l.). Při rekonstrukci léčivého, 25-38 st. C teplého pramene v roce 1882 byl v hloubce 6 m ve skalní trhlině ve stěně vřídla pod nánosem bahna naalezen překocený ...

  3.07.3 Výroba železa - hutnictví

  Keltové žijící v mladší době laténské dokázali vyrobit jak železo tak i ocel tzv. přímou výrobou železa, při které nedochází k roztavení samotného železa. Bod tání železa je 1535 stupňů Celsia a hliněné ...

  3.07 Železo

  ... nástroje byly v této době běžně dostupnou komoditou. Železné byly i některé ozdoby jako například spony či zápony na opasky. K výrobě železa bylo nejprve za potřebí získat základní suroviny - železnou ...

  3.09 Stříbro

  ...  Výrobky ze stříbra Patří mezi vzácné nálezy a je dosud nalezeno několik desítek ozdob a součástí výstroje, např. prsteny, vlasové ozdoby (Bechlín), spony, ostruhy (Stradonice), závěsek opasku (Libčeves), ...

  3.09 Stříbro - výrobky

  ... Rybová, A. 1992: Neznámé keltské kostrové hroby z Bechlína na Roudnicku. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 8, 117-125 spony a ostruhy - Stradonice závěsek opasku - Libčeves náramek Křinec Velmi ...

  Olomouc

  ...  Roku 1938 byl publikován ojedinělý nález bronzové terčovité prolamované spony ve tvaru svastiky, která měla být nalezena na katastru Slavonína u řeky Moravy. Tento typ spony je datován od poloviny 2. ...

  Hutnění železa v době laténské

  ... nástroje byly v této době běžně dostupnou komoditou. Železné byly i některé ozdoby jako například spony či zápony na opasky. K výrobě železa bylo nejprve za potřebí získat základní suroviny - železnou ...

  Bona - bašta Bójů, 3. díl

  ... se dají rozlišit významné nové prvky oblečení (spony, náramky) a zbroje, skládající se z železného meče, helmy a kopí. Existuje jen velmi málo důkazů spadajících do období stěhování a prvního osídlení ...

  Doba bronzová

  ... spinadla - spony, dále nože, srpy. V tomto období se již jednotlivě objevují importy drobných železných předmětů (kroužky, tyčinky). V pozdní době bronzové dochází k vyčerpání dostupných zdrojů surovin ...

  3.07 Hutnění železa v době laténské

  ... nástroje byly v této době běžně dostupnou komoditou. Železné byly i některé ozdoby jako například spony či zápony na opasky. K výrobě železa bylo nejprve za potřebí získat základní suroviny - železnou ...

  Bylanská kultura

  ... častý výskyt částí koňských postrojů - udidel, nebo vozů a zbraní. Z hmotné výbavy známe šperky, ozdoby, zbraně, nástroje a keramiku. Ze šperků, převážně bronzových, lze uvést náramky, nákrčníky, spony ...

  Muzeum Mikulov

  ... potřeby: keramické nádoby, kostěné hřebeny, jehlice, spony apod. Způsob, jakým Germáni pohřbívali své mrtvé, přibližují rekonstrukce dvou hrobů vybavených artefakty z mikulovského pohřebiště. Ve vitrínách ...

  Halštatská mohylová kultura

  ... návlečky, faléry. Významné jsou importované bronzové nádoby, cisty, situly, mísy, kotle. V ozdobách spony vytlačily jehlice, nosily se náramky a nákrčníky, turbany a žluté korále s modrobílými očky ze ...

  1.3.7.01 Spona

  Podle spony se dnes velmi dobře nechá určit období, kdy byla vyrobena. Pro každé období má určité rysy. Spona patří mezi nejpoužívanější šperk. Bronzová spona s velikou kuličkou na patce. Moravský ...

  1.3.3 Šaty, oblečení u mužů

  ... Je to obdélník, který se přehazuje přes ramena a je spojen za pomoci spony na pravém rameni. Obě ruce máme volné a když prší, tak si plášť přehodíme přes hlavu. Tyto pláště vyrábějí naše ženy s velkou ...

  Newgrange 2

  ... Tyto dary obvykle tvořily nádoby, spony, či korále. I když hrobka byla přístupná téměř 300 let před uskutečněním vykopávek v 60. letech, bylo nalezeno množství kostí a některé pohřební dary. Ze všech objevených ...

  Výstava Šaty dělaj pračlověka

  ... z mladší doby bronzové staré 3000 let. Představíme také bronzové spony a jehlice na spínání oděvu a také rekonstrukci oděvu ženy z doby železné, jejíž hrob byl nalezen během záchranného archeologického ...

  Keltové - struktura encyklopedie

  ...   1.3.1 Tělesný vzhled Keltů   1.3.2 Oblečení Keltů   1.3.3 Šaty, oblečení u mužů   1.3.4 Šaty, oblečení u žen   1.3.5 Obuv   1.3.6 Pokrývka hlavy   1.3.7 Šperky   1.3.7 Šperky | Spony   1.3.7.01 Spona ...

  1.3 Jak vypadáme | Jak se chtěly líbit keltské dámy?

  ... středověká Evropa se hemžila spínadly oděvu nejrůznějších tvarů. Oděvní spony a přezky jsou také velice členitým artiklem, proto se zmiňme pouze o tom, že byly nošeny jednak funkčně – aby přidržovaly a ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo