Nová archeologická expozice o obyvatelích a dobyvatelích jižní Moravy na počátku letopočtu - Římané a Germáni.
Lokace: Obec Mikulov | Okres Břeclav | Jihomoravský kraj |
Expozice: Muzeum
Datování expozice: Doba římská | Germáni
Pamětní razítko č. 010

Římané a Germáni v kraji pod Pálavou

Expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, umístěná ve veřejnosti dosud nepřístupných sklepních prostorách zámku, přibližuje prostřednictvím archeologických nálezů život na Moravě v prvních staletích našeho letopočtu. Její první část představuje kulturu Římanů, kterou ilustrují výrobky římskoprovinciálních dílen. Nechybí ani ukázky předmětů, které jsou spojeny s pobytem římských legií na našem území. Součástí expozice je také rekonstrukce podpodlažního vytápění - hypokausta. Ve druhé části jsou prezentovány nálezy, které dokumentují kulturu místního obyvatelstva v době římské na našem území - germánského kmene Svébů. V idealizované rekonstrukci germánské chaty a ve vitrínách jsou umístěny předměty každodenní potřeby: keramické nádoby, kostěné hřebeny, jehlice, spony apod. Způsob, jakým Germáni pohřbívali své mrtvé, přibližují rekonstrukce dvou hrobů vybavených artefakty z mikulovského pohřebiště. Ve vitrínách jsou pak umístěny typické nálezy, které byly ukládány do žárových hrobů: keramické nádoby, zbraně, nože, spony, skleněné korále a jiné.
Vrcholem celé expozice je prezentace unikátního souboru nálezů z hrobky germánského velmože ze 2. století, objevené na konci osmdesátých let u Mušova. Jedná se o jeden z vůbec nejbohatších hrobů na našem území. Obsahoval celou řadu zlacených opaskových kování, zbraní, římských bronzových, skleněných i keramických nádob. Výjimečný je právě množstvím předmětů římského původu a dokladuje také vysokou úroveň germánského řemesla.

GPS: 48°48 24.527“N, 16°38 11.604“E

Pamětní razítko č. 010Regionální muzeum v Mikulově
Tel.: 519 309 019

OTEVŘENO:
duben a říjen
9.00 - 16.00 hod.
květen - září
9.00 - 17.00 hod.
denně mimo pondělí

VSTUPNÉ:
všechny okruhy I-III 60 Kč
rodinné (1-4 děti) 100 KčZdroj: www.rmm.cz

Vydáno za finanční podpory Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.