Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 51 výsledků.

  Němčice nad Hanou - nález hrobu z mladší doby bronzové

  ... dlouhá jehlice s vřetenovitou hlavicí, u hlavy vlasové ozdoby v podobě stočených bronzových plíšků a na krku náhrdelník složený z drobných bronzových spirálovitých trubiček. Předpokládáme, že se zde původně ...

  1.2.3 Potvrzení migrací Keltů?

  ... Alžběta Danielisová z Archeologického ústavu AV ČR, Praha. Vědcům se tedy podařilo prokázat, že komunity, které se na rituálu (tj. uložení pokladu) podílely, pocházely z různých koutů Evropy. Po dlouhá ...

  Krása ukrytá v bronzu

  Poklady ze středních Čech očima archeologa a konzervátora Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 19. Říjen 2019 - 29. Březen 2020 Cílem této výstavy je veřejnosti srozumitelnou formou sdělit, co se ...

  3.25.2 Kůň

  ... byly i podkovy, podle jejichž rovněž malých rozměrů musíme předpokládat koně menšího vzrůstu nežli dnes. Průměrná kohoutková výška se pohybuje kolem 125 cm. Toto plemeno malých koní bývá označováno jako ...

  3.38 Kovolitectví - lokality s doklady barevné metalurgie

  ... s 22 zlomky mincovních destiček Otázce zpracování měděných rud se věnoval J. Waldhauser (1986; v rámci sídliště v Radovesicích Waldhauser a kol. 1993), který předpokládal alespoň částečné zpracování ...

  Klučov - velitelský mečík

  ... emailem, korálem nebo pod., stejně jako rýha v prsténci. ŽeIezný trn, vybíhající z břitu meče, je zaražen mezi oba páry křidélek a lze předpokládat, že na jeho konec byla původně nasazena nějaká ozdoba, ...

  3.13.1 Výroba mlýnů - žernovů - materiál

  Žernovy se v Česku vyráběly z těchto materiálů: Nálezy Staré Hradisko byly vyrobeny z arkoz (Boskovická brázda), fonolitu (Kunětická hora), z křemence, křemenného porfyru (Oparno) Mapa nálezů ...

  3.28 Kolářství, výroba vozů

  ... a některé další komponenty korby vozu o předpokládaných rozměrech 2,6 x 1,1 metru byly pobity kováním. K výrobě vozu byla používána opracovaná prkna o tloušce 2,2-2,4 cm. Rozchod kol 1,2-1,4 metru, což ...

  2.5.4 Zásobní jámy - sila

  ... hl). Obvykle se předpokládá, že tyto jámy sloužily k dlouhodobému uskladnění potravin bez přístupu vzduchu, zejména obilí; mohly v nich ovšem být uchovávány i jiné zásoby. Průřez rekonstruovanou do ...

  2.5.3 Nadzemní domy

  Nadzemní domy jsou pokládány za kůlny, přístřešky, skladovací prostory a jiné hospodářské příslušenství. Čtyř- až šestikůlové čtvercové až obdélníkové půdorysy s konstrukcí z relativně mohutných kůlů ...

  2.4.1.1 Obranná hradba - Pfostenschlitzmauer

  ... Na koruně hradby předpokládána dřevěná nástavba. Varianty: a) v líci mezi vertikální břevna vložena ještě horizontální břevna (Závist, 1 fáze); b) v líci mezi vertikální břevna vloženy pásy ...

  3.11.2 Mince - chronologické schéma bójského mincovnictví

  ... spolehlivě datovat. Předpoklad, že se v této době v Čechách již nerazilo, je však zřejmě jen málo pravděpodobný. Zlaté mince - JZ Slovensko: mušlovité statéry a jejich díly (1/3, 1/8); někdy s nápisem ...

  3.07.4.2.1 Výrobky - ohništní nářadí - lopatka

  Lopatka - ohništní, krbová, výhňová - slouží k manipulaci s ohněm, ke shrabování a prohrabávání žhavého uhlí, popela a zbytků dřeva a patřila k základní výbavě každého domu, u každého ohniště. Byla používána ...

  3.07.4.2.2 Výrobky - nástroje ke zpracování kovů - kladivo

  Kováři užívali kladiva různých velikostí, tvarů a funkcí. Dvě kladiva z Bezdědovic patří do skupiny kladiv tzv. sedlíkovitá kladiva, která se používala tak, že se přikládala nebo pokládala na zpracovávaný ...

  Bězdědovice

  ... LT C2-D1/D2 Literatura: Michálek, J.: Keltský poklad z Bezdědovic na Blatensku. Blatná – Strakonice, 1999 Bezdědovice - sídliště Asi 700 metrů od místa nálezu železného depotu se nachází sídliště. ...

  Vrtání kamene dutým vrtákem v pravěku

  ... zpochybněna představa o vrtání bezovou tyčkou, jež je podsýpána vlhkým křemenným pískem a roztáčena pomocí luku. Počáteční zkoušky se zdají podporovat teoretické předpoklady, bude v nich však zapotřebí ...

  Ponětovice - Žárová nekropole

  ... jevem na pohřebišti je silné deformování - zohýbání železných mečů, které nelze vysvětlit jen snahou upravit dlouhou zbraň na rozměr, ktery by byl vhodný pro malou hrobovou jámu; musíme spíše předpokládat ...

  Kostelecké Horky - Bronzový depot

  ... terén byl v minulosti velmi silně pozměněn a nelze vyloučit, že se zde už něco zničilo, nebo že navezené vrstvy ještě skrývají nějaké překvapení. Naprostou většinu pokladů najdou amatéři. Vysvětlení je ...

  3.06.3.4 Bronzové výrobky - teglia

  ... pokladu je bronzová nádoba - teglia. Ta byla vyrobena v některé z etruských dílen ve střední Itálii na přelomu 4. a 3. století př.n.l. Opatřena je horizontálním uchem s ataší v podobě lidského obličeje. ...

  3.06.4 Libochovice - metalurgická dílna

  ... zapuštěny, mohlo být této teploty dosaženo. K tavení a odlévání nížetajícího bronzu pak dostačovaly pánvičky, opatřené vylévacím zobáčkem. Lze však předpokládati, že i tyto byly ještě umísiovány do sialitických ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo