Oppidum bylo založeno jako druhé v Čechách (po Závisti u Prahy) kolem poloviny 2. století př. Kr. Výzkum prováděný v letech 1951–1963 odhalil řadu detailů z osídlení nejen z doby laténské, ale také poznatky o využití místa v mladším paleolitu, mezolitu, eneolitu, mladší době bronzové, starší době železné, na počátku doby římské, ve středověku a novověku.
Lokace: Obec Hrazany | Okres Příbram | Středočeský kraj
Expozice:Oppidum
Datování expozice: Doba železná | Keltové

Oppidum bylo založeno jako druhé v Čechách (po Závisti u Prahy) kolem poloviny 2. století př. Kr. Výzkum prováděný v letech 1951–1963 odhalil řadu detailů z osídlení nejen z doby laténské, ale také poznatky o využití místa v mladším paleolitu, mezolitu, eneolitu, mladší době bronzové, starší době železné, na počátku doby římské, ve středověku a novověku. Založení oppida mělo nepochybně obchodní důvody.
Zajišťovalo a posilovalo spojení z oppida na Závisti směrem na jih - zejména ke zdrojům grafitu a nalezištím zlata v jižních Čechách a k centrům obchodu se solí v dnešním Rakousku. Cenné nálezy vystavené v expozici doprovázejí panely s textovou, fotografickou a kresebnou dokumentací.

GPS: 49°43 51.7"N; 14°23 46.17"E

Expozici o osídlení oppida Hrazany najdete v Muzeu Špýchar Prostřední Lhota zdeFotogalerie 


Vydáno za finanční podpory Středočeského kraje