Keltoi 1994-2017
  • Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Mohyla

Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Mohyla

6.15.4 Mohyla

6.15.4 Mohyla

Mohylová pohřebiště, rovněž v kombinaci s plochými hroby v okolí mohyl z 6. až počátku 4. století př. n. l.
znaky: hliněné nebo kamenné náspy mohyl, častěji dodatečné pohřby do starších mohyl, převážně žárový ritus, typická hrobová výbava keramikou, výjimečně "bohaté knížecí" mohyly s prestižní hrobovou výbavou importu, zlata a podobně;

Butov - rekonstrukce mohyly

Butov - rekonstrukce mohyly

Pravěkou mohylu zrekonstruovali archeologové Západočeského muzea v Plzni s kolegy ze Západočeské univerzity. Hrob ze střední doby bronzové je na ploše zhruba 13 krát 13 metrů u Stříbra, v lese nad Butovem.

Červené Poříčí - mohyla

Červené Poříčí - mohyla

Mohyla velká cca 20 metrů byla objvena v roce 1885 a patřila do mladší doby halštatské.

Dražičky - mohyly

Dražičky - mohyly

Les V Rybničkách prohlédl v roce 1935 Jaroslav Böhm a napočítal 70 mohyl bez kamenů. Výkopy proběhly v letech 1939-41.

Hořovičky - mohyla

Hořovičky - mohyla

Mohyla o průměru cca 25 m s dřevěnou komorou a bohatou výbavou

Hradenín - mohyla

Hradenín	- mohyla

Tělo zemřelého muže leželo na korbě čtyřkolového vozu a na krku měl torques.

Hradiště u Písku - 2 mohyly

Hradiště u Písku - 2 mohyly

Až do roku 1858 stály v poloze Na Dolinách (jihovýchodně od obce a jižne od silnice, nedaleko od obce Zátaví-Písek, 1,25 km JN od kapličky v obci) dvě mohyly o průměru zhruba 40 x 20 m a dvoumetrové výšce.

Kaliště - Bezděkov - Mohyly

Kaliště - Bezděkov - Mohyly

Významný nález v mohyle - úžasná železná sekyra s bronzovou rozšklebenou dračí tlamou se po více než 2500 letech dostala na světlo světa při archeologických vykopávkách mohyl v Rudickém lese u hájovny Bezděkov v letech 1903-05.

Manětín-Hrádek - pohřebiště

Manětín-Hrádek - pohřebiště

Na poli Na Hrobích (též Na Pěti záhonech, severně od spojovací cesty ze silnice z Manětína do Stvolny) bylo roku 1964 objeveno a v následujících letech prokopáváno pohřebiště.

Opařany - mohyly

Opařany - mohyly

O objev mohyly z přelomu 6. a 5. století o průměru 12 metrů, obsahující zlaté předměty, se zasloužil hajný, který z ní vybíral kámen.

Plav - Mohylové pohřebiště

Plav	- Mohylové pohřebiště

Tři mohyly z doby bronzové, které se nacházejí v místech, kudy povede dálnice D3 se zkoumali v roce 2017. Bohužel dojde k jejich zániku...

Sedlec - mohyly

Sedlec - mohyly

Lokalita Hůrka je známa výskytem 44 mohyl.

Skalice - mohyla

Skalice - mohyla

Nález mohyly o průměru až 20 metrů. Zřejmě hrob knížete s vozem a luxusními předměty.

Vražkov - nález dlouhé mohyly

V roce 2021 zde byla při výzkumu nalezena dlouhá mohyla, která ukrývala dva hroby z pozdní doby kamenné. S nedávným objevem v nedalekých Dušníkách představuje další rituální monument, jaké se v pozdní době kamenné soustředily v okolí tehdy posvátné hory.

Želkovice - mohyly

Želkovice	- mohyly

Mezi nejvýznamnější objevy české keltologie patří mohylový pohřeb velmože z 5. století, rozkopaný roku 1900 na výšině Vinici.

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo