Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 54 výsledků.

  Brodek u Prostějova - svatyně

  Ve dnech 15. dubna až 21. května 2015 proběhl záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou mimoúrovňové křižovatky nově propojující rychlostní komunikaci R46 s městysem Brodek u Prostějova. Na ...

  Velké Přílepy – svatyně mezi Nebem a Zemí

  ... právě výjimečnost místa. Tato svatyně je místem harmonizačním: Člověk se tu stává alespoň na chvíli součástí soustavy Země – Vesmír. Záleží dále již na každém z návštěvníků, jak dlouho v ní setrvá i po ...

  6.01 Svatyně | Kultovní místa

  Na celém území obydleném Kelty jsou doložena svatá místa, střediska kultu a později i svatyně, které sloužily k uctívání bohů a k vykonávání různých obřadů. Nejstarší posvátná místa se nacházela pod ...

  Nemějice - svatyně? - Burkovák

  V lokalitě Burkovák u Nemějic se nachází plocha o rozloze 35x10 metrů, která byla pokryta více než tisícem roztroušených keramických předmětů - válcovité, kroužkovité, hvězdicovité, tyčinkovité, miskovité ...

  Roque Nublo – prasvatyně druidů?

  ... stejná jako za starých Gunačů, podivném národu, kterému mnozí připisují atlantský původ. Naleznete zde fantastické skalnaté scenérie, kterým vévodí někdejší svatyně Roque Nublo (Mračná věž). Je ...

  6.01 Svatyně | Stonehenge v Českém ráji

  Keltové pod Troskami. Archeologický výzkum potvrdil, že u dvou skalních věží, v době, kdy ještě nestál hrad Trosky, měli Keltové ve 2. století př. n.l. svatyni a pravděpodobně podle polohy Slunce v úžlabí ...

  6.01 Svatyně | Čtyřúhelníkové valy - Viereckschanze

  Německý název se vžil v archeologické terminologii jako označeni pro typický terénní útvar, totiž valy s příkopem, ohraničující čtvercový nebo obdélníkový prostor. Rozšířený názor, že jsou to svatyně ...

  Pohanská svatyně

    Na okraji archeoparku je postavena rekonstrukce pohanské svatyně Rekonstrukce pohanské svatyně - kruh o průměru 12 metrů ohraničený menším příkopem a valem. Uprostřed velký kámen jako oltář. Svatyně ...

  Obří hrad - hradiště - svatyně

  Nejvýše položené hradiště (až 985 m n. m.) bylo vybudováno již v době halštatské. Lokace: Obec: Nicov - Studenec | Okres: Prachatice | Jihočeský kraj | Region Šumava | Expozice: Hradiště | Kultovní ...

  Obří hrad, hradiště, svatyně

  Nejvýše položené hradiště (až 985 m n. m.) bylo vybudováno již v době halštat,ské. Lokace: Obec: Nicov, Studenec | Okres: Prachatice | Jihočeský kraj, | Region Šumava | Expozice: Hradiště | Kultovní ...

  Ludéřov - svatyně

  Čtyřúhelníková svatyně - Viereckschanzen Ludéřov Lokace: Obec: Ludéřov | Okres: Olomouc | Olomoucký kraj | Expozice: Kultovní místo Datování: Eneolit | Doba železná | Keltové Čtyřúhelníková svatyně ...

  Ludéřov, svatyně

  Lokace: Obec: Ludéřov | Okres: Olomouc | Olomoucký kraj, | Viereckschanzen Ludéřov Expozice: Kultovní místoDatování: Eneolit | Keltové Čtyřúhelníková svatyně Ludéřov se nachází v nadmořské výšce 375 ...

  3.13.4.6 Horniny - kaolin, kaolinit

  Kaolin (někdy také kaolín) je hornina, která se skládá z minerálu kaolinit a drobných křemenných zrn, která ovlivňují viskozitu materiálu. Používá se např.: pro výrobu tyglíků Použití kaolinu k ...

  Almendreský kromlech

  ... Svatyně z přívětivě oblých monolitů je obklopena korkovou doubravou. Místo předčasem prozkoumal i psychotronik Ing. Pavel Kozák. Podle jeho názoru zahrnuje kromlech svatyně kultu Země i Nebe, duchovních ...

  Požár panského domu 30.12.2016

  ... zničena významná rekonstrukce středoevropského významu chrámku pocházejícího z keltské svatyně. Ten, kdo to provedl, nechť jej hryže nejen svědomí a dojde-li po vyhodnocení nalezených stop k jeho vypátrání, ...

  Kamenná panna a čtyřúhelníkové valy Kokrdy

  ... pozdějších galskořímských chrámků. Alternativní teorie předpokládá, že šlo o opevněné obytné dvorce. V Čechách byly tyto svatyně objeveny kromě Markvartic u Jičína ještě ve Mšeckých Žehrovicích, ve Skřipli ...

  Irská pouť - Oilithreacht na Gaeilge

  ... jej do Tary a kámen pronikavě vykřikl pokaždé, když na něj dosedl právoplatný irský král. Kámen dodnes stojí na vrcholu kopce. Mohyla a svatyně Loch Craobh (Loughcrew) - nedaleko od Tary a Newgrange ...

  6.03 Kult uťatých hlav

  ...  Nálezy: Svatyně Entremont (Francie, ústí řeky Rhony) - na čelních stranách sloupů byli vyobrazeni keltšté bojovníci na koních, v plné zbroji, s dlouhými meči a boční strany zdobí motivy uťatých hlav. ...

  Stonehenge - nová teorie

  ... stavby našli v roce 2007 zbytky vesnice, kterou se teď pokoušejí zrekonstruovat do původní podoby. V okolí svatyně se v minulosti nacházelo ještě dalších 17 náboženských staveb. To zjistili při terénním ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo