Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 33 výsledků.

  Newgrange 1

  ... a riskantní cesty masivní plavidla a značné navigační schopnosti. Tu neuvěřitelnou odhodlanost si však člověk uvědomí, až když začne přemýšlet o čase a energii, spotřebované k danému úkolu. 450 obřích ...

  Lovec mamutů byl moderní člověk

  ... je něco zcela výjimečného. Jak rostlinné tkáně a zbytky rostlin vůbec hledáte? Je to postup, který připomíná rýžování zlata. Vrstva zeminy okolo ohniště i obydlí se postupně plaví ve vodě, případné ...

  Drnholec, Milovice, Strachotín

  ... vhodné většinou pouze písčité duny, které vystupovaly nad záplavovou oblast. Velikost keltských vesnic se tomu přizpůsobila - jde o malé usedlosti, zato však v nevelkých vzdálenostech od sebe. Důležité ...

  6.06 Bohové | Esus

  ... sedí tři jeřábi a vedle nichž z listoví vyhlíží býčí hlava. Nad podobiznou z pařížského pomníku lodníků, Plaveckého oltáře (Musée de Cluny, Paříž) stojí aspoň latinskými písmeny jednoznačně ESUS. Vousatý ...

  6.10 Keltský rok | Samhain

  ... vzdálenější vzpomínkou. Barevné listí se stromů strhává vítr a jinovatkou je pokrývá ranní mráz. Nostalgie a melancholie zaplavuje naše duše, a v tomto ztichlém čase stále více vzpomínáme těch, kteří již ...

  Lexikon Archeologie

  ... - halštatská kultura starší doby železné podle pohřebiště Platěnice u Pardubic Plátování - umělecká technika - povrch je pokryt ušlechtilejším kovem Pleistocén - diluvium, doba starších naplavenin, čtvrtohory ...

  V Praze našli středověké mince

  ... ale nevyčíslitelná," řekl archeolog. Vzácný nález je nyní v péči konzervátorů, kteří jej zrentgenují a potom budou mince z nádoby postupně vyplavovat. Jejich konzervace a dokumentace bude trvat několik ...

  Chalice Well

  ... méně často způsobem nenadálého zázraku, ale o to nenásilněji a hlouběji. Poseďte chvíli v zahradě, napijte se vody a nechte pocit tohoto místa vstoupit do Vás. Nechte jej na chvíli odplavit stres, obavy ...

  Ring of Brodgar

  ... po dlouhé cestě ze střední Evropy. Tonul v podzimním slunci v záplavě fialového vřesu. Nikde nikdo... Prostě vrchol megalitické romantiky! Vchod do kruhu je od severozápadu a jihovýchodu. Průměr prstence ...

  Maes Howe

  ... cestě autem severním Skotskem a plavbě prvním ranním trajektem z přístavu Thurso ocitl s kamarádem Mirkem před pravěkou mohylou Maes Howe... "Před dávnými časy zde uložen skvělý poklad. Šťastný člověk ...

  Jihomoravské muzeum ve Znojmě

  ... lidu moravské věteřovské skupiny z Hodonic. Početná je keramika a bronzové předměty ze střední a mladší doby bronzové (početné bronzové nástroje, šperky a zbraně z Hodonic, Plavče, Znojma, Šatova aj). ...

  Výlet za Germány 2

  ...  Hřeben - plnil nejen roli při udržování vlasů, ale i roli ochrany před nebezpečím a zlými duchy. Z těchto důvodů je nosíme v pouzdře neustále u sebe. Podle Tacita jsme národ velkého vzrůstu a plavých ...

  Bardův hlas 2/2000

  ... vlakmo do Starých Splavů. Cesta se však neobešla bez zdržení, neboť v nádražním kiosku v Doksech bylo pro účastníky oslav připraveno malé občerstvení.     Z železniční stanice Staré Splavy se průvod vydal ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo