nachod1wPoklady náchodského muzea

Regionální muzeum v Náchodě představí svým návštěvníkům poklady nalezené na území východních Čech.

Výstava nazvaná „Poklady (nejen) v zemi ukryté“ začala 15. března a potrvá do 5. června.
Obdivovat budete moci na dvě desítky nálezů, zejména mincí, vzácných předmětů, zbraní či drahých kovů. Jedná se o ukázku pestré historie od mladší doby kamenné do 20. století. Součástí výstavy budou exponáty také z dalších muzeí. Obdivovat budete moci nalezené předměty z mladého neolitu, z období únětické kultury či ze střední a mladší doby bronzové. Unikátní je také nález z roku 2009, kdy při rekonstrukci historického náměstí v Novém Městě nad Metují archeologové našli různé bronzové předměty a nástroje z nejmladší doby bronzové. Součástí výstavy jsou mincovní středověké a novověké poklady. Nejmladší nález pochází ze Dvora Králové nad Labem, kde v roce 1950 byly uloženy do sochy Záboje noviny a mince se Stalinem.

nachod1wnachod2