Poklady, depoty, obětiny...Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku v Městském muzeu v Bechyni od 13.6.2014 do 15.9.2014.

Výstava v Městském muzeu v Bechyni ukáže návštěvníkům výběr nejzajímavějších jihočeských depotů bronzových a železných artefaktů z pravěku a raného středověku, mincovních pokladů z období středověku až novověku, stejně jako ukázku nálezů z obětního místa Burkovák u Nemějic.

Zdroj: Městské muzeum v Bechyni

Poklady, depoty, obětiny...