Muzeum regionu Boskovicka pořádá od 7.12.2017 do 31.3.2018 výstavu Barbaři v pohybu.

boskovice barbari 1wVýstava představí výsledky systematického archeologického výzkumu v Jevíčku. V letech 2010-2014 a 2016 zde bylo prozkoumáno 30 žárových hrobů ze starší doby římské (některé s vojenskou výzbrojí) a pozůstatky germánské osady z mladší doby římské. V období markomanských válek (2. století n. l.) za vlády Marka Aurelia se oddíly římské armády dostaly až do oblasti Malé Hané, o čemž svědčí množství roztroušených nálezů – mincí, spon, součástí zbroje. Na území dnešního Jevíčka byla v loňském roce dokonce odkryta část římského pochodového tábora. Výstava přiblíží jak život domácích Germánů, tak doklady materiální kultury z území Itálie a římských provincií.

Zdroj: Muzeum regionu Boskovicka