Možnosti a výsledky letecké archeologie na Plzeňsku a Rokycansku. Výstava se koná od 20. ledna 2017.

Letecká archeologie patří mezi méně známé, avšak velmi efektivní metody archeologického výzkumu. Výstava představí její možnosti, způsoby práce v letadle a i při vyhodnocování snímků. Na různých typech lokalit budou představeny nejvýznamnější výsledky, ke kterým pracovníci Západočeského muzea v Plzni v posledních letech dospěli. Výstava bude doplněna výběrem nových archeologických nálezů.

termín konání
20. ledna - 5. března 2017

místo konání
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, velký výstavní sál

Podrobnosti: ZČM Plzeň