To nejkrásnější z neolitu

Výstava originálů keramiky a plastik z mladší doby kamenné ze sbírky Františka Vildomce, zakoupené Moravským zemským muzeem.

Neuvěřitelná tvarová rozmanitost keramiky, malovaná výzdoba, řada evropsky proslulých unikátů, z nichž nejznámější je světoznámá plastika ženy „Venuše“ z Hlubokých Mašůvek. I to dělá z kultury s moravskou malovanou keramikou vrcholné období mladší doby kamenné. Ukázky ze soukromé sbírky Františka Vildomce, zakoupené Moravským zemským muzeem.
Výstavu oživuje tematický film autora a režiséra Karla Špalka, který spojuje minulost s přítomností moravské archeologie neolitu, především kultury s moravskou malovanou keramikou.
Moravské zemské muzeum zakoupilo v roce 2006 z dotace Ministerstva kultury jednu z největších soukromých archeologických sbírek u nás. Vznikala v letech 1929–1939 soukromou badatelskou činností Františka Vildomce (1878–1975), řídícího učitele v Boskovštejně.
Sbírka obsahuje pozoruhodné památky hmotné kultury vztahující se převážně k epoše mladší doby kamenné (neolitu) pocházejících z lokalit jižní a jihozápadní Moravy (Střelice, Hluboké Mašůvky, Bojanovice, Boskovštejn a další).
Ve sbírce Františka Vildomce se nachází řada evropsky proslulých unikátů. Výstava nabídne originály předmětů patřících ke kultuře s moravskou malovanou keramikou. Jedná se o vázu ze Střelic s unikátní vypíchanou a plastickou výzdobou, mísu s lidskými hlavami v rozích a především světoznámou plastiku ženy „Venuše“ z Hlubokých Mašůvek. Tato unikátní plastika přinesla Františku Vildomcovi největší slávu a její fotografie se objevuje ve všech významnějších publikacích o neolitu dodnes. Ženská figurální plastika je charakteristickým fenoménem středoevropského neolitu, zvláště kultury s moravskou malovanou keramikou. Tyto nálezy patří do skupiny kultovních předmětů spojených s duchovním životem pravěkých lidí, především s jejich náboženstvím.

mzm 1a mzm 2mzm 3mzm 4Hluboké Mašůvky Venuše

Zdroj: MZM Brno

Výstavní prostor: Palác šlechtičen - kaple, Kobližná 1, Brno
Termín výstavy: 4. 5. – 25. 9. 2016, otevřeno út: 9 – 15, stř – pá: 9 – 17, so a ne 13 – 18 hod.