Ve Slezském zemském muzeu bude ve dnech 17.-24. února 2015 k vidění unikátní dukát opavského vévody Přemka I.

dukat premka opavskehoNárodní muzeum v Praze výjimečně souhlasilo se zapůjčením mince, která patří k mimořádně významným numizmatickým památkám moravskoslezského pomezí a byla od začátku předmětem širokého zájmu jak ze strany odborných badatelů, tak i široké veřejnosti. Jedním z důvodů je fakt, že na světě je znám pouze jediný exemplář této mince. Předpokládá se, že motivy zavedení nákladné zlaté ražby před rokem 1434 byly spíše prestižního než hospodářského charakteru. Dukát, jak je možno soudit na základě jeho originální symboliky, vznikl pravděpodobně jako projev osobní prezentace opavského knížete a ukázka jeho zeměpanské moci.

Podrobnosti: www.szm.cz