Ludmila se narodila asi v roce 860 pravděpodobně v Pšově (Mělník) a zemřela 15.9.921 na Tetíně.

Ludmila byla kněžnou, manželkou prvního českého doloženého knížete Bořivoje I. Podle Kristiánovy legendy byla dcerou Slavibora z kmene Pšovanů, podle jiné teorie pocházela z kmene sálských Srbů. Zřejmě v roce 874 byla provdána za Bořivoje I. Mezi lety 882-884 byla od Metoděje na Velehradě pokřtěna a stala se horlivou šiřitelkou křesťanství. Po smrti svého syna Vratislava I. se stala poručnicí jeho synů Václava a Boleslava. Po neshodách s Václavovou matkou Drahomírou došlo najatými vikinskými vrahy Tunnou a Gommonem k jejímu zavraždění. Historikové uvádějí, že Ludmila byla uškrcena (podle legendy vlastním závojem). Je pochována v kostele sv. Jiří na Pražském hradě, kam byly její ostatky v roce 924 knížetem Václavem přeneseny z Tetína.
Byla matkou Vratislava I., otce sv. Václava a Spytihněva I., chronologicky byla první českou svatou, za svatou byla církví uznána v polovině 12. století.